Utstedelse av obligasjonslån

 Storebrand ASA har i dag besluttet å utstede senior usikrede obligasjonslån i norske kroner. DnB NOR Markets er valgt som rådgiver og tilrettelegger for transaksjonene og kan kontaktes for nærmere informasjon om vilkår og tegning.

 

Oslo, 9. mars 2010

 

Kontaktpersoner:

Storebrand, Trond Finn Eriksen, 99 16 41 35

DnB NOR Markets, Jan Krogh-Vennemo, 22 01 77 89 eller Preben Stray, 22 01 77 72

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner