Utstedelse av obligasjonslån

Storebrand ASA har i dag besluttet å utstede og starte salg av senior usikret obligasjonslån i norske kroner. SEB Merchant Banking er valgt som rådgiver og tilrettelegger for transaksjonen og kan kontaktes for nærmere informasjon om vilkår og tegning.
 
Oslo, 13. oktober 2009
 
Kontaktpersoner:
Storebrand, Egil Thompson, 93 48 00 12
SEB Merchant Banking, Thorodd Bakken, 93 22 74 45
 

Abonner