Utstedelse av obligasjonslån

Storebrand ASA har den 24. juni utstedet senior obligasjonslån med 5 års løpetid for totalt NOK 550 millioner. Kupongrenten er satt til 7,15 %.
 
Tilretteleggere: Nordea Markets og SEB Merchant Banking.
Lånevilkår vil bli gjort tilgjengelig på www.storebrand.no.
 
Oslo, 24. juni 2009
 
Kontaktpersoner:
Storebrand, Egil Thompson, 93 48 00 12
Nordea Markets, Eivind Solheim, 22 48 78 64
SEB Merchant Banking, Thorodd Bakken,  93 22 74 45

Abonner