VALG AV STYRET I STOREBRAND ASAÅrets valg til styret foretas i representantskapets møte 19. mai 2009, på grunnlag av innstilling fra valgkomitéen.

Styreleder Leiv L. Nergaard opplyste under selskapets ordinære generalforsamling 22. april 2009 at han har meddelt valgkomitéen at han ikke vil ta gjenvalg for en ny periode. Nergaard ble første gang valgt som styremedlem i Storebrand ASA våren 1997 og har fra høsten 2000 vært styreleder i selskapet.

Oslo, 23. april 2009

Abonner