KORREKSJON: STOREBRAND BANK ASA – Tilbakekjøp av obligasjoner


Storebrand Bank har kjøpt 30 millioner kroner av obligasjonslån STORB 43 PRO  - ISIN NO0010654510 utstedt av Storebrand Bank. Obligasjonslånet har forfall 06.07.2015. Utestående i markedet etter tilbakekjøpet er 73,5 millioner.

Storebrand Bank har kjøpt 30 millioner kroner av obligasjonslån STORB 43 PRO  - ISIN NO0010654510 utstedt av Storebrand Bank. Obligasjonslånet har forfall 06.07.2015. Utestående i markedet etter tilbakekjøpet er 73,5 millioner.

Kontaktperson:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, tlf.: +47 934 80 983

Abonner