STOREBRAND BANK AS – Tilbakekjøp av obligasjoner

Report this content

Storebrand Boligkreditt AS har kjøpt 665 millioner kroner av obligasjonslån STORK 10 PRO  - ISIN  NO0010660822. Utestående volum etter tilbakekjøp er 846 millioner koner, obligasjonslånet har forfall 20.06.2018.

Kontaktperson:

Einar Leikanger, Head of Treasury Storebrand Bank ASA, tlf.: +47 93 42 03 79

Abonner