STOREBRAND BANK ASA –  Kjøp av obligasjon

Storebrand Bank ASA har kjøpt 75 millioner kroner av obligasjonslån STORK 07 PRO  - ISIN NO0010612294 utstedt av Storebrand Boligkreditt AS. Obligasjonslånet har forfall 15.06.2016.

Kontaktperson:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, tlf.: +47 934 80 983

Abonner