STOREBRAND BANK ASA – Emisjon av obligasjoner

Report this content

Storebrand Bank har i dag emittert 300 millioner kroner i et nytt senior usikret obligasjonslån ISIN NO0010751316 med forfall 09.11.2018.

Kontaktperson:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, tlf.: +47 934 80 983

Abonner