STOREBRAND BANK ASA – Emisjon av obligasjoner

Storebrand Bank har i dag emittert 300 millioner kroner i et nytt senior usikret obligasjonslån ISIN NO0010758980 med forfall 04.03.2019.

Kontaktperson:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, tlf.: +47 934 80 983

Abonner