STOREBRAND BANK ASA – Emisjon og tilbakekjøp av obligasjon

Report this content

Storebrand Bank ASA har i dag utstedt et nytt 3 års senior usikret obligasjonslån - ISIN NO0010860398 - pålydende MNOK 250 med forfall 15.08.2022.

Storebrand Bank ASA har kjøpt tilbake MNOK 74 av obligasjonslån STORB 44 PRO - ISIN  NO0010660806 og MNOK 100 i STORK 11 pro - ISIN NO0010736903 (utstedt av Storebrand Boligkreditt). Obligasjonslånene har forfall hhv 8.10.2019 og 17.06.2020.

Kontaktperson:

Einar Leikanger, Head of Treasury Storebrand Bank ASA, tlf.: +47 93420379

Abonner