STOREBRAND BANK ASA – Emisjon og tilbakekjøp av obligasjon

Report this content

Storebrand Bank ASA har i dag utstedt et nytt senior usikret obligasjonslån - ISIN NO0010868185 - pålydende MNOK 400 med forfall 11.11.2022. 

Storebrand Bank ASA har kjøpt tilbake MNOK 343 av obligasjonslån STORB 49 PRO - ISIN NO0010729387.  Obligasjonslånene har forfall hhv 14.01.2020.

Kontaktperson:
Einar Leikanger, Head of Treasury Storebrand Bank ASA, tlf.: +47 93420379
 

Abonner