STOREBRAND BANK ASA – Emisjon og tilbakekjøp av obligasjon

Report this content

Storebrand Bank ASA har i dag utstedt et nytt senior usikret obligasjonslån - ISIN NO0010881386 - pålydende MNOK 300 med forfall 04.05.2023.

Storebrand Bank ASA har kjøpt tilbake MNOK 120 av obligasjonslån STORB 58 PRO  - ISIN  NO0010831571 og  MNOK 20 av obligasjonslån STORB 52 PRO  - ISIN  NO0010762891.  Obligasjonslånene har forfall hhv 06.09.2021 og 19.04.2021.

 

Kontaktperson:

Einar Leikanger, Head of Treasury Storebrand Bank ASA, tlf.: +47 93420379

Abonner