STOREBRAND BANK ASA – Emisjon og tilbakekjøp av obligasjoner

Report this content

Storebrand Boligkreditt AS har i dag emittert 2500 millioner kroner i et nytt obligasjonslånet ISIN NO 0010813959 med forfall 20.06.2023, hvor Storebrand Bank ASA kjøpte 1500 millioner kroner av utstedelsen.

Storebrand Boligkreditt AS har kjøpt tilbake 514 millioner kroner av STORK10 - ISIN NO0010660822 utstedt av Storebrand Boligkreditt AS med forfall 20.06.2018 hvor av 285 millioner kroner ble kjøpt av Storebrand Bank ASA.

Kontaktperson:

Einar Andreas Leikanger, Head of Treasury, Storebrand ASA, tlf.: +47 93420379

Abonner