STOREBRAND BANK ASA – Emisjon og tilbakekjøp av obligasjoner

Storebrand Bank har emittert 300 millioner kroner av obligasjonslån STORB 49 PRO  - ISIN NO0010729387 (forfall 14.01.2020). Utestående i markedet etter utvidelsen er 500 millioner kroner. Storebrand Bank har kjøpt tilbake 100 millioner kroner i STORB 46 PRO - ISIN NO0010670979 (forfall 29.01.2016) og 21,5 millioner kroner STORB43 PRO – ISIN NO0010654510 (forfall 06.07.2015). 

Kontaktperson:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, tlf.: +47 934 80 983

Abonner