STOREBRAND BANK ASA – Kjøp, Salg og emisjon av obligasjoner

Storebrand Boligkreditt AS har emittert MNOK 2500 i et nytt 5 årig obligasjonslån ISIN NO0010760192, hvorav Storebrand Bank ASA har kjøpt MNOK 1750. Obligasjonslånet har forfall 16.06.2021.

Storebrand Bank ASA har solgt MNOK 1057 i STORK 07 - ISIN NO0010612294 og MNOK 601,5 i ISIN NO0010575913 til Storebrand Boligkreditt AS. Storebrand Boligkreditt AS vil redusere utestående volum i obligasjonslånene tilsvarende. Obligasjonslånene har forfall hhv 3.6.16 og 15.6.16.

Kontaktperson:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, tlf.: +47 934 80 983

Abonner