STOREBRAND BANK ASA – Kjøp av obligasjoner

Storebrand Bank ASA har kjøpt 260 millioner kroner av obligasjonslån STORK10 - ISIN NO0010660822  utstedt av Storebrand Boligkreditt AS. Obligasjonslånet har forfall 20.06.2018.

Kontaktperson:

Einar A Leikanger, Leder Treasury Storebrand Bank ASA, tlf.: +47 93 24 03 79

Abonner