STOREBRAND BANK ASA – Kjøp av obligasjoner

Report this content

Storebrand Bank ASA har kjøpt h.h.v. 230 millioner og 5 millioner kroner av obligasjonslånene ISIN NO0010612294 (forfall  15.06.2016) og ISIN NO0010575913 (forfall 03.06.2016) utstedt av Storebrand Boligkreditt AS.

Kontaktperson:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, tlf.: +47 934 80 983

Abonner