STOREBRAND BANK ASA – Kjøp av obligasjoner

Storebrand Bank ASA har kjøpt 100 millioner kroner av obligasjonslån STORK 07 PRO - ISIN NO0010612294 utstedt av Storebrand Boligkreditt AS. Obligasjonslånet har forfall 15.06.2016.

Kontaktperson:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, tlf.: +47 934 80 983

Abonner