STOREBRAND BANK ASA – Planlagt førtidig innfrielse av fondsobligasjon

Report this content

Storebrand Bank vil benytte seg av retten til å førtidig innfri fondsobligasjon Storb53 PRO, ISIN NO0010683550 den 20. juni 2018.

Kontaktperson Storebrand Bank ASA: Head of Treasury, Einar Andreas Leikanger Telf 93420379
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner