STOREBRAND BANK ASA – salg av obligasjon

Storebrand Bank ASA har solgt MNOK 200 i obligasjonslånet STORK12 -ISIN NO0010760192 utstedt av Storebrand Boligkreditt AS. Obligasjonslånet har forfall 16.06.2021.

Kontaktperson:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, tlf.: +47 934 80 983

Abonner