STOREBRAND BANK ASA – Salg av obligasjoner

Report this content

Storebrand Bank ASA har i dag solgt 500 millioner kroner av obligasjonslånet STORK14 - ISIN NO 0010813959 med forfall 20.06.2023 utstedt av Storebrand Boligkreditt AS.

Kontaktperson:

Einar A Leikanger, Head of Treasury, Storebrand Bank ASA, tlf.: +47 93420379

Abonner