STOREBRAND BANK ASA – Salg av obligasjoner

Storebrand Bank ASA har solgt 100 millioner kroner av obligasjonslån STORK 11 PRO  - ISIN NO0010736903   utstedt av Storebrand Boligkreditt AS. Obligasjonslånet har forfall 17.06.2020.

Kontaktperson:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, tlf.: +47 934 80 983

Abonner