STOREBRAND BANK ASA – salg og kjøp av obligasjon

Storebrand Bank ASA har solgt MNOK 400 i obligasjonslånet STORK12 -ISIN

NO0010760192 utstedt  av Storebrand Boligkreditt AS. Obligasjonslånet har forfall 16.06.2021.

Storebrand Bank ASA har kjøpt 50 millioner kroner av obligasjonslån STORK 07 PRO  - ISIN  NO0010612294 utstedt av Storebrand Boligkreditt AS. Obligasjonslånet har forfall 15.06.2016.

Kontaktperson:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, tlf.: +47 934 80 983

Abonner