STOREBRAND BANK ASA – salg og kjøp av obligasjon

Storebrand Bank ASA har solgt MNOK 200 i obligasjonslånet STORK12 - ISIN NO0010760192 utstedt  av Storebrand Boligkreditt AS. Obligasjonslånet har forfall 16.06.2021.

Storebrand Bank ASA har kjøpt 200 millioner kroner av obligasjonslån STORK 08 PRO  - ISIN  NO0010635071 utstedt av Storebrand Boligkreditt AS. Obligasjonslånet har forfall 21.06.2017.

Kontaktperson:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, tlf.: +47 934 80 983

Abonner