STOREBRAND BANK ASA – Salg og kjøp av obligasjoner

Storebrand Bank ASA har solgt 300 millioner kroner av obligasjonslån STORK 10 PRO  - ISIN NO0010660822  utstedt av Storebrand Boligkreditt AS. Obligasjonslånet har forfall 20.06.2018.

Storebrand Bank ASA har kjøpt 180 millioner kroner av obligasjonslån STORK 07 PRO  - ISIN  NO0010575913  utstedt av Storebrand Boligkreditt AS. Obligasjonslånet har forfall 15.06.2016.

Storebrand Bank ASA har kjøpt 100 millioner kroner av obligasjonslån ISIN NO0010612294  utstedt av Storebrand Boligkreditt AS. Obligasjonslånet har forfall 03.06.2016.

Kontaktperson:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, tlf.: +47 934 80 983

Abonner