STOREBRAND BANK ASA – Salg og kjøp av obligasjoner

Storebrand Bank ASA har solgt 300 millioner kroner av obligasjonslån STORK 11 PRO  - ISIN NO0010736903 utstedt av Storebrand Boligkreditt AS. Obligasjonslånet har forfall 17.06.2020.

Storebrand Bank ASA har kjøpt 115 millioner kroner av obligasjonslån STORK 08 PRO  - ISIN  NO0010635071 utstedt av Storebrand Boligkreditt AS. Obligasjonslånet har forfall 21.06.2017.

Kontaktperson:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, tlf.: +47 934 80 983

Abonner