STOREBRAND BANK ASA – Salg og tilbakekjøp av obligasjoner

Report this content

Storebrand Bank ASA har i dag solgt pålydende MNOK 500 obligasjonslån STORK 14 - ISIN NO0010813959 – utstedet av Storebrand Boligkreditt AS. Obligasjonen har forfall 20.06.2023.

Storebrand Bank ASA har kjøpt MNOK 350 av obligasjonslån STORK 11 - ISIN  NO0010736903 utstedt av Storebrand Boligkreditt AS. Obligasjonen har forfall 17.06.2020.

Storebrand Boligkreditt AS har kjøpt tilbake MNOK 120 av obligasjonslån STORK 06  - ISIN  NO0010548373 med forfall 28.10.2019. Utestående volum etter tilbakekjøpet er MNOK 833.

Kontaktperson:

Einar Leikanger, Head of Treasury Storebrand Bank ASA, tlf.: +47 93420379

Abonner