STOREBRAND BANK ASA –  Tilbakekjøp av obligasjon

Storebrand Bank ASA har kjøpt tilbake 30 millioner kroner av obligasjonslån STORB 42 PRO  - ISIN  NO001 0641079 og utestående volum vil bli redusert tilsvarende . Obligasjonslånet har forfall 27.03.2017.

Kontaktperson:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, tlf.: +47 934 80 983

Abonner