STOREBRAND BANK ASA – tilbakekjøp av obligasjon

Storebrand Bank ASA har kjøpt tilbake 80 millioner kroner av obligasjonslån STOB51 PRO - ISIN  NO0010758980 . Obligasjonslånet har forfall 04.03.2019 og utestående beløp etter tilbakekjøpet er 420 MNOK.

Kontaktperson:

Einar Leikanger, Head of Treasury Storebrand Bank ASA, tlf.: +47 93420379

Abonner