STOREBRAND BANK ASA – tilbakekjøp av obligasjon

Storebrand Bank ASA har kjøpt tilbake 83 millioner kroner av obligasjonslån STORB51 PRO  - ISIN  NO0010758980. Obligasjonslånet har forfall 04.03.2019 og utestående beløp etter tilbakekjøpet er 337 MNOK.

Kontaktperson:

Einar Leikanger, Head of Treasury Storebrand Bank ASA, tlf.: +47 93420379

Abonner