STOREBRAND BANK ASA – tilbakekjøp av obligasjon

Storebrand Bank ASA har kjøpt tilbake 158 millioner kroner av obligasjonslån STOB51 PRO  - ISIN  NO0010758980 . Obligasjonslånet har forfall 04.03.2019 og utestående volum etter tilbakekjøpet er 179 millioner kroner.

Kontaktperson:

Einar Leikanger, Head of Treasury Storebrand Bank ASA, tlf.: +47 93420379

Abonner