STOREBRAND BANK ASA – Tilbakekjøp av obligasjoner

Storebrand Bank ASA har kjøpt 170 millioner kroner av obligasjonslån STORK 11 PRO - ISIN NO0010736903 utstedt av Storebrand Boligkreditt AS. Obligasjonslånet har forfall 17.06.2020.

Kontaktperson:

Einar Leikanger, Storebrand Bank ASA, tlf.: +47 93420379

Abonner