STOREBRAND BANK ASA – Tilbakekjøp av obligasjoner

Storebrand Bank har kjøpt tilbake 76 millioner kroner av obligasjonslån STORB 41 PRO  - ISIN NO001 0635626. Obligasjonslånet har forfall 26.01.2015. Utestående etter tilbakekjøpet er 241 millioner.

Kontaktperson:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, tlf.: +47 934 80 983

Abonner