STOREBRAND BANK ASA – Tilbakekjøp av obligasjoner

Storebrand Bank har kjøpt 150 millioner kroner av obligasjonslån STORK 09 PRO  - ISIN NO0010638307 utstedt av Storebrand Boligkreditt. Obligasjonslånet har forfall 17.06.2015. Utestående i markedet etter tilbakekjøpet er 650 millioner.

Kontaktperson:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, tlf.: +47 934 80 983

Abonner