STOREBRAND BANK ASA – Tilbakekjøp av obligasjoner

Storebrand Bank har kjøpt 50 millioner kroner av obligasjonslån STORB 43 PRO  - ISIN NO0010654510 utstedt av Storebrand Bank. Obligasjonslånet har forfall  06.07.2015. Utestående i markedet etter tilbakekjøpet er 53,5 millioner.

Kontaktperson:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, tlf.: +47 934 80 983

Abonner