STOREBRAND BANK ASA – Tilbakekjøp av obligasjoner

Storebrand Bank har kjøpt tilbake 25 millioner kroner av obligasjonslån STORB 46 PRO  - ISIN NO0010670979. Obligasjonslånet har forfall 29.01.2016. Utestående etter tilbakekjøpet er 161 millioner.

Kontaktperson:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, tlf.: +47 934 80 983

Abonner