STOREBRAND BANK ASA – Utvidelse av obligasjon

Storebrand Bank har i dag utvidet obligasjonslånet ISIN NO0010758980 med 100 millioner kroner. Det usikrede obligasjonslånet er etter utvidelsen 500 millioner og har forfall 04.03.2019

Kontaktperson:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, tlf.: +47 934 80 983

Abonner