STOREBRAND BANK ASA – Utvidelse av obligasjon

Storebrand Bank ASA har utvidet MNOK 200 i obligasjonslånet ISIN NO0010762891. Obligasjonslånet har forfall 19.04.2021.

Kontaktperson:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, tlf.: +47 934 80 983

Abonner