STOREBRAND BANK ASA – Utvidelse og kjøp av obligasjon

Storebrand Bank ASA har utvidet MNOK 100 i obligasjonslånet ISIN NO0010762891. Obligasjonslånet har forfall 19.04.2021.

Storebrand Bank ASA har kjøpt 55 millioner kroner av obligasjonslån STORK 07 PRO  - ISIN  NO0010612294 og 10 millioner kroner av obligasjonslån STORK 08 PRO  - ISIN  NO0010635071 utstedt av Storebrand Boligkreditt AS. Obligasjonslånene har forfall 15.06.2016 og 21.06.2017.

Kontaktperson:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, tlf.: +47 934 80 983

Abonner