STOREBRAND BANK ASA – Utvidelse og kjøp av obligasjoner

Storebrand Boligkreditt AS har utvidet obligasjonslån STORK 11 PRO  - ISIN NO0010736903 med NOK 500 millioner kroner av og solgt hele beløpet til Storebrand Bank ASA. Obligasjonslånet har forfall 17.06.2020 og utstedt volum er nå NOK 2500 millioner kroner.

Storebrand Bank ASA har kjøpt 20 millioner kroner av obligasjonslån ISIN  NO0010575913  utstedt av Storebrand Boligkreditt AS. Obligasjonslånet har forfall 03.06.2016

Storebrand Bank ASA har kjøpt 40 millioner kroner av obligasjonslån STORK 07 PRO - ISIN NO0010612294  utstedt av Storebrand Boligkreditt AS. Obligasjonslånet har forfall 15.06.2016

Kontaktperson:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, tlf.: +47 934 80 983

Abonner