STOREBRAND BANK ASA – Utvidelse og tilbakekjøp av obligasjon

Report this content

Storebrand Bank ASA har i dag utvidet obligasjonslån, STORB 62 PRO - ISIN NO0010860398, med MNOK 200. Obligasjonen har forfall 15.08.2022.

Storebrand Bank ASA har kjøpt tilbake MNOK 240 av obligasjonslån STORB 54 PRO - ISIN NO0010787963. Obligasjonen har forfall 26.09.2019.

Kontaktperson:

Einar Leikanger, Head of Treasury Storebrand Bank ASA, tlf.: +47 93420379

Abonner