Storebrand Bank ASA: Emisjon, salg og tilbakekjøp av obligasjoner med fortrinnsrett

Storebrand Boligkreditt har i dag emittert 2000 millioner kroner i et nytt obligasjonslån med fortrinn STROK 13 - ISIN NO0010786726 med forfall 15.06.2022. Foretaket har samtidig kjøpt tilbake 736 millioner i STORK 08 - NO0010635071 og utestående volum i STORK 08 vil bli redusert tilsvarende.

Storebrand Bank ASA har kjøpt 1000 millioner kroner det nye obligasjonslånet STROK 13 - ISIN NO0010786726 og har solgt 236 millioner kroner av egenbeholdning i STORK 08 - NO0010635071 til Storebrand Boligkreditt AS.

Kontaktperson:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, tlf.: +47 934 80 983

Abonner