Storebrand Bank ASA: Emisjon av obligasjon

Report this content

Storebrand Bank ASA har emittert MNOK 300 i et nytt obligasjonslån ISIN NO001079421. Obligasjonslånet har forfall 29.05.2020.

Kontaktperson:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, tlf.: +47 934 80 983.

Abonner