Storebrand Bank ASA: Engasjert tilretteleggere for mulig utstedelse av nytt fondsobligasjonlån og ansvarlig lån

Report this content

Storebrand Bank ASA har engasjert Danske Bank og Swedbank Norge for mulig utstedelse av et nytt fondsobligasjonslån på inntil NOK 125 millioner og et nytt ansvarlig lån på inntil NOK 125 millioner.

Fondsobligasjonslånet vil være evigvarende og ha første innfrielsesrett 5 år etter emisjonsdato. Det ansvarlige lånet vil ha en løpetid på 10 år med første innfrielsesrett 5 år etter emisjonsdato eller 11 år med første innfrielsesrett 6 år etter emisjonsdato. Begge lånene vil ha flytende rente.

Storebrand Bank ASA har utestående et fondsobligasjonslån med pålydende NOK 75 millioner (ISIN: NO0010714322/ STORB47 PRO) og et ansvarlig lån med pålydende NOK 125 millioner (ISIN: NO0010714314 / STORB48 PRO) som har innløsningsrett den 9. juli 2019. Storebrand Bank ASA vurderer å kjøpe tilbake obligasjoner i disse lånene som en del av ovennevnte prosess og/eller i etterkant av de mulige utstedelsene.

Låneutstedelsene er godkjent av generalforsamlingen i banken og tillatelse er gitt av Finanstilsynet den 19. desember 2018.

Kontaktperson: Einar Andreas Leikanger, Head of Treasury, Storebrand Bank ASA, tlf.:  934 20 379   

Abonner