Storebrand Bank ASA: Fondsobligasjon – engasjert tilrettelegger for utstedelse/tilbakekjøp

Report this content

Storebrand Bank har mandatert Swedbank Norge for en mulig utstedelse av et nytt fondsobligasjonslån på NOK 100 millioner.

Lånet vil være evigvarende og ha første innfrielsesrett 5 år etter emisjonsdato.

Banken har utestående fondsobligasjonslån (NO0010683550) pålydende NOK 150 millioner med innløsningsrett den 20. juni 2018.

Banken vurderer å kjøpe tilbake obligasjoner i dette lånet som en del av ovennevnte prosess og/eller i etterkant av den mulige utstedelsen.

Låneutstedelsen er godkjent av generalforsamlingen i banken og tillatelse er gitt av Finanstilsynet den 31. januar 2018.

Kontaktperson:

Einar Andreas Leikanger, Head of Treasury, Storebrand Bank ASA, tlf.: +47 93420379

Abonner