Storebrand Bank ASA: Halvårsrapport for 1. halvår 2017

Hovedtrekk:

  • Fortsatt sterk vekst i personmarkedsporteføljen
  • Lavt misligholdsvolum
  • Stabile kostnader
  • Inngått partnersamarbeid med spare appen Dreams

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør, Bernt Uppstad, mobil 901 68 821

Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje, mobil 934 12 155