Storebrand Bank ASA, ISIN NO0001771166

Storebrand Bank vil ta kontakt med eiere av ISIN NO0001771166, 8.5 % Industri & Skipsbanken AS, 1995 ansvarlig konvertibelt obligasjonslån med ubegrenset løpetid for å søke å innfri dette lånet.

Kontaktperson:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, tlf: +4793480893.
 

Abonner