Storebrand Bank ASA, Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015

Hovedtrekk:

  • Resultatet negativt påvirket av effekter knyttet til innløsning av konvertibelt lån og urealiserte tap på likviditetsporteføljen og fastrentelån

  • Vekst i personmarkedsporteføljen

  • God kostnadskontroll og reduserte kostnader

  • Lavt misligholdsvolum

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør, Bernt Uppstad, mobil 901 68 821

Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje, mobil 934 12 155