Storebrand Bank ASA: Melding om førtidig innfrielse NO0010641657

Storebrand Bank har meldt Nordic Trustee ASA, som er tillitsmann for det overnevnte ansvarlige lånet, at bank vil benytte sin rett i henhold til låneavtalen til å innfri hele lånet (pålydende MNOK150) 12.04.2017 (”call”):

Callkurs: 100% av pari pluss renter

Calldato (betalingsdato): 12.04.2017

Uttrekningsdato: 10.04.2017

Kontaktperson:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, tlf.: +47 934 80 983

Abonner