Storebrand Bank ASA: Ny administrerende direktør

Styret i Storebrand Bank ASA har ansatt Bernt Uppstad (45) som adm.dir. i Storebrand bank ASA. Bernt Uppstad har vært i Storebrand i 10 år, er utdannet siviløkonom og har tidligere ledet Personmarkedet i banken og innehar nå stillingen som leder for Risiko og Administrasjon i Banken.  Uppstad tiltrer stillingen 1. juli 2015.  Fra samme tidspunkt slutter adm.dir Truls Nergaard i Storebrand Bank ASA.  Han har ledet banken siden 2010. Han vil nå få ansvaret for å bygge opp en enhet for gjeldsinvesteringer i Storebrand Livsforsikring AS.  Styret takker Truls Nergaard for innsatsen i forbindelse med omstruktureringen av Storebrand Bank ASA og det arbeid som er gjort i forbindelse med tilpasningen av banken inn mot konsernets personmarkedsstrategi.

Kontaktpersoner:

Informasjonsdirektør Elin M. Myrmel-Johansen: Mobil 93 48 05 38

Investor Relations-ansvarlig Kjetil Ramberg Krøkje: Mobil 93 41 21 55

Abonner